Spriaznené duše...

Miroslav DušaMiroslav Duša
scénograf a zároveň bútľavá vŕba. Hlavný poradca a prvý poslucháč pri tvorbe. viac >>
Jana Pogorielová-DušováJana Pogorielová-Dušová
scénografka mnohých predstavení T.N. Chodiaca encyklopédia dejín umenia.
Anton DušaAnton Duša
technológ a výmyselník, hlava pomazaná.
Zdenka PašútováZdenka Pasuthová
prvá čitateľka scenárov, autorka textov piesní.
Peter Tarkay
dvorný muzikant, ktorý ma stále prekvapuje.
Martin VanekMartin Vanek
srandista a spolutvorca všetkých hudobných predstavení pre SF.
Samuel DušaSamuel Duša
technik, zvukár, strihač videí, šofér a fanda T.N. Môj veľký syn.
Samuel DušaViktória Dušová
studnica mojich nápadov a inšpirácií, môj prvý divák a kritik. Milovaná dcéra.

Festivaly

Slovensko: 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Mexiko: 1996,1998

Belgicko: 2000, 2001

Švajčiarsko: 2000

Nemecko: 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2009

Rakúsko: 1996, 1999, 2000, 2001, 2008

Poľsko: 2004, 2006, 2010

Česko: 2005, 2006, 2007

Maďarsko: 1999, 2006

Chorvátsko: 1997

Slovinsko: 2009, 2010

Ukrajina: 2006

Rumunsko: 2008

Srbsko: 2008

Bosna-Hercegovina: 2008, 2010