Nela Dušová

1983-1987 Absolventka DAMU-Praha, odbor bábkoherectvo.

1987-1991 Po ukončení školy členka Štátneho bábkového divadla v Bratislave.

1991 - spolupráca s medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA. Autorka scenára a herečka v predstavení pre nepočujúce deti "O smutnej mímke". Spoluautorka a herečka 4-dielneho cyklu rozprávok pre mentálne postihnuté deti "Tajomstvo bútľavého stronu". Autorka a herečka predstavenia "Betlehémska hra". Účinkuje: Bratislavské povesti, Noha k nohe, Osmijankove rozprávky, Janko Polienko, Ako sa Kalo Dant dostal na siedmy svet - všetky tieto predstavenia sú založené na tvorivej spolupráci s divákom. Rozvíjajú kreativitu a schopnosť interaktívnej komunikácie.

1994 - zakladá vlastné divadlo Teátro Neline. Realizuje sa ako herečka, autorka scenárov a režisérka. K spolupráci si prizýva ďalších kolegov: M. Vaneka, R.Miliča, M. Pavelkovú, B, Hilekovú, D.Musila. Režíruje aj v zahraničí: Chorvátsko, Česko.

STV: 1993 spoluautorka prvého interaktívneho 10-dielneho seriálu grotesiek pre deti "Hugo a Berta". Koniec každej časti rozhodli malí diváci.

1995 autorka scenárov a herečka 4-dielneho seriálu pre deti "Burki a škriatok"

Slovenská filharmónia: 1994 pripravuje spolu s M. Vanekom koncert pre deti 1994 – Claude Debussy: Skrinka hračiek

1995 – Igor Stravinskij: Pulcinella

1999 – Franz Schubert: Rosamunda

2000 – Sergej Prokofjev: Láska ku trom pomarančom

2004 - N.A.Rimskij-Korsakov: Šeherezáda

2006 - N.A.Rimskij-Korsakov: Neviditeľné mestečko Kiteži

2000: spolupráca s reklamnou agentúrou L´art juven, pre ktorú každoročne dramaturgicky pripravuje a moderuje program pre deti na MDD.

2005: spolupracuje s nadáciou Dr.Klaun.

2005: spolupracuje s reklamnou agentúrou BLUEBEAR na detských tvorivých programoch.